تولد علیرضا

هفته گذشته تولد علیرضا (پسر عمه آوین) بود این با با توجه به تجربه قبلی سعی کردیم قبل از همه مهمونا بریم تا کوچولوی من فرست کافی برای آشنا شدن با محیط و اطرافیان رو داشته باشه
خوشبختانه عکس العمل خیلی خوبی داشت با همه ارتباط برقرار کرد و کلی دست وپا انداخت و مثلاْ رقصید                                           

                                                   t

/ 1 نظر / 18 بازدید
مامک

مامانی آوین جون چرا برای پست های آخر نمی شه نظر گذاشت ؟ تازه من واسه پست دندون نظر گذاشته بودم . شاخ درآوردم که حالا نیستش [سوال]