خداوندا زیباترین لحظه ها را نصیب مادرم کن ، که زیباترین لحظه هایش را به خاطر من از دست داده است ..

 روز مادر مبارک

 

نقل و نبات

یک به علاقه دو میشه  3 

روز مادر چی میخوای بگیری :  یه گلدون گنده

قدم میزنیم -آوین :چه لذت بخشه  -صدای گنجیشکا رو میشنوی -   من  تعجبتعجبتعجبتعجب

/ 1 نظر / 37 بازدید
ماسح

خداوند ... اون کسانی رو که ازش میخواهی کنارت باشن بهت نمیده ... بلکه اون کسانی رو کنارت قرار میده که بهشون نیاز داری بهشون نیاز داری تا کمکت کنن (تا کمک کردن رو یاد بگیری) باعث رنجش تو بشن (چون تا گچ درد سمباده خوردن رو تحمل نکنه، یک مجسمه ی زیبا نمیشه) تو رو ترک کنن (تا یاد بگیری روی پای خودت بایستی) عاشقانه دوستت داشته باشن (تا بدونی که تو هم باید عشق بورزی) تا از تو انسانی ساخته بشه که خداوند میخواد تو اونطور باشی، یعنی مثل خودش خدایی ... تا اون وقت اراده کنی و بشه اون چه که باید بشه!