آوین جیغ جیغو

                                          دخملم جیز شد20.gif
دوشنبه آوین بردم که واکس بزنه واکسن اولی رو راحت درازکشید و کلی با برستارای اونجا که سه نفری بالای سرش بودند شوخی کرد و خندید بعد از اینکه آمپول زدند فسقلی من اونقدر گریه کرد که  کبود شد و تازه فهمید  که چه اتفاقی افتاده و سر واکسن دوم  کلی مقاومت کرد 07.gif

/ 1 نظر / 19 بازدید
مامک

پس چی مامان خانوم ! فکر کردی هربار هربار گول می خورم ؟ خودم حواسم هست [تایید] [ماچ] [ماچ] [ماچ]