آب خوردن

عسلکم  آب می خوره البته من دوست دارم با شیشه بهش آب بدم که هم راحتتر بخوره  هم من بدونم چقدر خورده  اماااااااااااااااااااااااااااااااا اون دوست نداره وهی با  هه هه کردن میگه که می خواد با لیوان آب بخوره

چشمتون روز بد نبینه  این به معنی خیس شدن تمام لباساش و البته کمی هم لباسای من

 فکر می کنم  بخاطر این لیوان و دوست داره که چون موقع آب خوردن صدای تق تق دو تا دندون کوچولوش به لیوان رو میشنوه و خوشش میاد پیش خودمون بمونه  من هم از شنیدن این صدا کلی ذوق میکنم مثل شنیدن یه نوای دل انگیز شادی بخشه

/ 0 نظر / 7 بازدید