جشن دندونک

avin٢٣ خرداد جشن دندونک آوین کوچولو بود

دخترکم مثل ماه شده بود مثل یه مروارید سفید تو جمعیت  میدرخشیدلبخند

بنا به رسم قدیمی اجسامیس رو کنار دستش گذاشتیم تا برداره  البته اول کمی برنج و عدس و نقل سرش ریختیم

دخترم اول تسبیح را تا نصفه برداشت بعد گذاشت زمین و کتاب رو هم همینطور بلاخره قیچی رو بطور کامل برداشت

کلی کادو های خوشکل خوشکل کرفتیم

از همه  بخاطر حضورشون تو این جشن تشکر می کنم امیدوارم به شادی هاشون جبران کنیم

/ 0 نظر / 7 بازدید