بد اخلاق

دیروز خاله راحله اعصابشنداشت ناراحت  و ساکت یه جا نشسته بودو وین که تا به حال همچین حالتی رو تجربه نکرده بود هی برای خاله می خندید و می خواست باهاش بازی کنه که از خاله هیچ عکس العملی نمیدید وتا شب با چهره در هم و ناراحت خاله رو برو بود دچار سر در گمی شد وقتی از خاله توجه نمیدید به من نگاه میکرد با تعجب که یعنی چی چرا خاله مجسمه شده

/ 4 نظر / 17 بازدید
پویان و مامان

ای جونم. این بچه ها همیشه از خاله هاشون یه توقع دیگه ای دارن. [ماچ]

مامان آلا

[ماچ][ماچ][ماچ] اینهمه ماچ واسه آوین کوچولوی خوشکل.

مامان آلا

[ماچ][ماچ][ماچ] اینهمه ماچ واسه آوین کوچولوی خوشکل.

شبنم مامان آوین

اخی عزیزم[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][چشمک][چشمک][چشمک] از دست این خاله ها[ناراحت][ناراحت]