گل قالی

الان آوین کوچولو زیاد اسباب بازیهاشو دوست نداره  بیشتر دنبال چیزای تازه و البته ریزه که تو دهن جا میشه!!!!!!!!!!!!!!!!!!

و بیشتر از همه عاشق گلهای قالیه و هی سعی میکنه که اونا رو بکنه و بزاره دهنش که نمیشه البته دخمل با اراده و پشتکار من خسته هم نمیشه و مدتها به کارش ادامه میده

تازه  دوست داره رو سرامیک بخوابه  به هر زحمتی که باشه قل میخوره میره خودشو می رسونه به کناره ها تا رو سرامیک  بخوابه 

 avin

/ 1 نظر / 7 بازدید
مامک

می دونی چرا می رم روی سرامیک مامانییی ؟ گرممه خوب ! ! اینقدر کیف میده روی سرامیک سرد . . . از وقتی اینو فهمیدم ، دیگه می دونم چی کار کنم .[زبان]