لباس بابایی

مامان بدری یکی از لباسای 5 ماهگی بابایی رو نگه داشته بود که  آوین چهار ماهش شد دادش به ما که آوین هم پوشید

avin

حالا دوتا عکس داریم مثل هم یکی مال سی و چند سال پیش و یکی مال 3 ماه و چند روز پیش البته عکس بابایی رو اسکن نکردم نمی تونم بزارم ولی مال آوین اینه البته قابل ذکر که عین همدیگه هستند

 

/ 0 نظر / 7 بازدید